Privattrening i gruppe

Privattrening i gruppe med dyktige og erfarne instruktører gir rom for personlig tilpasning og tettere oppfølging av hver enkelt deltaker.

Yoga

Vinyasa er ein aktiv og energigivende form for yoga. Fokuset her er flyt i bevegelsene, og me vil lære å kople pust og bevegelser saman. Ein flyt-time vil sei at me flyte frå bevegelse til bevegelse, dette kan skje med høgt eller lågt tempo, avhengig av fokuset for timen eller nivået på deltakarane. Du vil og lære kjente former for vinyasa, som Solhilsen, som du kan praktisere heime eller på ferie.

Passer for alle om du er ny til yoga, eller som ynskjer å bli betre kjent med yoga. Her vil me ha fokus på å bli betre kjent med nokre yogaøvelsar, slik at yogapraksisen din kan få eit løft uansett nivå. Det er eit begrensa antall plasser på kurset, dette for at alle som deltek skal få personleg oppfølging om ynskjeleg. Ein kan også kome med ynskjer om innhold og kva som vert fokuset for ein time.

OM YOGALÆRER TONE I. STYVE: Eg har yogalærer-utdanning frå India i 2012, med hovudfokus på Ashtanga og Vinyasa Flow. Har sidan då undervist og holdt kurs forskjellege stader i Bergen, sist på HiYoga Nesttun. Dei siste åra har eg oppdatert meg med spesielt fokus på utdanning innan Yin Yoga, Iyengar, Restorativ og Vinyasa. Slik eg ser det er yoga for alle, det er berre å finne den formen for asana (yoga stillinger) og stil som passer ein best!

Klikk her for å lese om aktuelle kurs, og for påmelding

Vi er ikke et vanlig treningssenter

Vi har ikke medlemskap eller bindingstid. Vi gir deg et skreddersydd opplegg som bidrar til at du når dine mål. Sammen med din privattrener finner du ditt behov for treningshyppighet og varighet for samarbeidet.

Gjør fitfactory til din eneste treningspartner, eller kombiner trening hos oss med medlemskap i et vanlig treningssenter. På Midtun og i Ytre Sandviken anbefaler vi selvsagt vår samarbeidspartner Nr1 Fitness xpress.

Trening i en privat atmosfære

Privattrening (Media City Bergen og Midtun) passer spesielt godt for deg som ikke trives med å "trene på utstilling", og som ønsker tett, personlig oppfølging og maksimalt utbytte av treningen - uansett mål. Du trener alltid sammen med din privattrener - aldri alene.

Privattrening i gruppe (kun Midtun) med få deltakere, tett instruksjon og veiledning gir rom for personlig tilpasning.