Retningslinjer for personvern

Retningslinjer for personvern
fitfactory DA som behandlingsansvarlig legger stor vekt på at håndtering av dine personopplysninger skjer på en trygg og sikker måte i samsvar med personopplysningsloven. Adressen vår, annen kontaktinformasjon og organisasjonsnummer finner du nederst på alle våre nettsider.

Disse retningslinjene for personvern gjelder for nettstedet fitfactory.no og fitfactorys andre distribusjonskanaler.

Innsamling og bruk av personopplysninger
Vi innhenter bare personopplysninger som du oppgir til oss og som er nødvendige for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg i overensstemmelse med lovpålagte krav.

Dine personopplysninger vil bare bli brukt til andre formål, eller bli utlevert til andre når du samtykker til dette eller når det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg (eksempel: dersom du bytter fra en privattrener til en annen vil din nye privattrener kunne overta personopplysninger som er nødvendige for å holde kontakt med deg eller for å tilpasse den videre trening og kosthold til dine behov).

fitfactory samler IKKE inn
- opplysninger om maskinvaren eller programvaren din.
- informasjon om hvilke sider du besøker på fitfactory.no.
- brukerdata fra e-postkommunikasjon.

Lagring av opplysninger

fitfactory lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig. Salgsdokumentasjon (kontrakt og eventuell faktura) oppbevares iht. de til enhver tid gjeldende regler (for tiden 5 år). Opplysninger du oppgir i forbindelse med treningen behandles konfidensielt, og slettes innen 6 måneder etter avtalens gyldighetsdato eller siste gjennomførte økt (det som kommer sist).Vi sletter på eget initiativ personopplysningene når de ikke lenger er nødvendige å oppbevare.

Gyldig fra- og endringsinformasjon
Disse retningslinjene for personvern er gyldige fra og med 1. august 2019 og erstatter alle tidligere retningslinjer for personvern. Vi publiserer alltid de siste og gjeldende retningslinjer på våre websider. Hvis vi gjør endringer publiserer vi en revidert utgave med ny gyldighetsdato.