Vilkår - privattrening/personlig trening

Konfidensialitet og personvern
Salgsdokumentasjon (kontrakt og eventuell faktura) oppbevares iht. de til enhver tid gjeldende regler (for tiden 5 år). Opplysninger du oppgir i forbindelse med treningen behandles konfidensielt, og slettes innen 6 måneder etter avtalens gyldighetsdato eller siste gjennomførte økt (det som kommer sist).

Din helse
Du er selv ansvarlig for å påse at du er helsemessig skikket til å gjennomføre trening hos fitfactory. Hvis du er usikker, anbefaler vi at du diskuterer med din lege om du kan trene hos fitfactory. Dersom du er gravid eller ammer, må du gjøre oss spesielt oppmerksom på dette.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar
fitfactory fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå (inklusive direkte eller indirekte skader, så som uteblitt gevinst) som følge av at du trener her. Dette gjelder med mindre fitfactory har opptrådt grovt uaktsomt. Under slike forhold svarer fitfactory med et beløp som er begrenset oppad til den samme sum som du har betalt for din privattreningsavtale. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov.

Våre tjenester tilbys uten garantier i forhold til funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Vi kan heller ikke love at du oppnår de mål du har satt deg for treningen.

Brudd mot vilkårene
fitfactory har rett til umiddelbart og uten forutgående meddelelse å avslutte eller fryse tjenesten, dersom du bryter med noen bestemmelse i disse vilkårene, eller fitfactory med god grunn mistenker at så er tilfelle.

Kjøp og betaling
Betaling gjøres med kort, Vipps, faktura eller kontant. Kun forskuddsbetaling. Delbetaling etter avtale. Til enhver tid gjeldende priser er oppgitt på våre websider. fitfactory kan når som helst endre prisene.

Refusjon
Ikke benyttede treningsavtaler refunderes ikke. Ved fremleggelse av legeerklæring om at du ikke kan trene refunderes et beløp tilsvarende kr 200 per treningsavtale som ikke er benyttet. Slikt refusjonskrav må gjøres gjeldende senest 1 (én) måned etter at gyldighetsperioden som er angitt i kontrakten for de kjøpte treningsavtalene er utløpt.
Avtaletid
For at du skal få best mulig resultat anbefaler vi at du gjennomfører treningsavtalene i løpet av den tidsperioden som du har kommet frem til sammen med din privattrener. Treningsavtalene må gjennomføres innenfor gyldighetsperioden som er angitt i kontrakten. Ditt kundeforhold til fitfactory gjelder inntil du har fullført de avtalte treningsavtalene.

Om treningsavtalene
En treningsavtale varer 25 eller 50 minutter.

Avbestilling og for sent oppmøte
Siste frist for avbestilling av en treningsavtale er 24 timer før avtalt tid. Ved for sen avbestilling regnes avtalen som fullført. Kommer du for sent til en treningsavtale forlenges ikke varigheten på avtalen. Hvis din privattrener kommer for sent (over 5 minutter) får du en gratis treningsavtale som kompensasjon.
Angrerett ved bestilling via internett
I henhold til norsk lov har du rett til å angre på avtalen inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §21, 3. ledd). Dette innebærer at allerede gjennomførte treningsavtaler må betales. Dersom personlig kostholdsplan er utformet for deg som del av tjenesten utgjør dette kr 350,-. Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes til info@fitfactory.no eller per brev til: fitfactory DA, postboks 125, 5843 Bergen. Beløp tilgode blir tilbakebetalt innen 30 dager.

Ved kjøp av treningsavtale i et av våre sentre gjelder ikke avsnittet om angrerett.
Kontakt
E-post: info@fitfactory.no
Internett: www.fitfactory.no
Brevpost: fitfactory DA, postboks 125, 5843 Bergen